Kalenteri Keskustelu Facebook


TERVEYS

Briardia pidetään kotimaassaan Ranskassa perinteikkäänä, vanhana ja perusterveenä rotuna. Rodun terveysongelmiksi siellä luokitellaan lonkkanivelen kasvuhäiriö ja hämäräsokeus, CSNB.

Lonkkanivelen kehityshäiriöllä tarkoitetaan lonkkanivelen löysyyttä, joka aiheutuu reisiluun pään ja lonkkamaljan puutteellisesta kontaktista. Tämä johtaa usein nivelrikkoon ja voi oireilla ylösnousuvaikeuksina, ontumisena ja jäykkyytenä. Suomessa on viime vuosina tutkittu lonkkanivelten osalta virallisesti vuosittain noin 30 briardia. Näistä terveitä (asteet A-B) on ollut vaihtelevasti 50 - 70 % ja vakavimpia (D-E) lonkkanivelen dysplasian asteita noin 5 - 25 %.

CSNB eli synnynnäinen hämäräsokeus on briardeilla esiintyvä sairaus, jossa koira tarvitsee kirkasta valoa nähdäkseen kunnolla. Näköongelmat pysyvät samoina syntymästä lähtien. Briardi voidaan tutkia hämäräsokeuden osalta veri- tai sylkinäytteestä tehtävällä geenitestillä, joka kertoo, onko koira terve, kantaja vai sairas. Suomessa on tutkittu geenitestillä vain yksittäisiä briardeja, eikä hämäräsokeusgeeniä ole toistaiseksi tavattu.

Lonkkanivelen kehityshäiriön ja hämäräsokeuden lisäksi rodussa esiintyväksi terveysongelmaksi voidaan lukea taipumus vatsalaukunkiertymään.

Briardinomistajien ilmoittamista kuolinsyistä yleisimmät ovat vanhuus keskimäärin 13 vuoden iässä ja kasvainsairaudet keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden iässä. Briardin keskimääräinen elinikä kaikki kuolinsyyt, myös tapaturmat, yhteen laskien on reilut yhdeksän ja puoli vuotta. (Koiranet 2019)

Briardien terveystuloksiin, terveystilastoihin ja kuolinsyihin voi tutustua KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä.


Lonkkanivelen kasvuhäiriö, Suomen Kennelliitto
YHDISTYS
Toimihenkilöt
Paikallisjaosto
Jäsenyys

TOIMINTA
Kalenteri
Briard-lehti
Putiikki
Kilpailut
Tulosjulkaisu
Näyttelyarvostelut

ROTU
Terveys
Valiot

JALOSTUS JA TERVEYS
PEVISA
Jalostusurokset

PENNUN HANKINTA
Pentuvälitys
Kasvattajat
Uutta kotia etsivät